× Події в світі, міжнародні стосунки

file Питання Пять условий ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС

 • Вічеслав
 • Вічеслав аватар Автор теми
 • Оффлайн
 • Адміністратор
 • Адміністратор
 • Україна - понад усе!
Більше
17 груд. 2016 12:54 #2231 від Вічеслав
Rostyslav Demchuk
15.12.2016
ЄС сказав "yes" і у мене відлягло від серця :)
Хороші новини з Брюсселя! Рада Європейського Союзу вчора заслуховувала вимоги прем'єр міністра Нідерландів Мартіна Рютте. Серед вимог: відмовити Україні в гарантіях безпеки, фінансовій підтримці, наданні права на проживання і роботу в країнах ЄС. Ну все, подумалось мені - Нідерланди хочуть запороти ратифікацію Угоди про асоціацію. Десь до 8-ї години вечора за кулісами йшли бої між тими хто "за" поправки Рютте і тими, хто "проти" таких поправок. Нарешті в прес центр принесли "Висновки Ради ЄС щодо України".
В рішенні описані 6 пунктів, присвячених Угоді про асоціацію, які не змінюють текст самої угоди.
Зокрема, стверджується, що угода «має на меті встановити тісні та тривалі відносини між Україною та ЄС на основі спільних цінностей, однак не надає статусу кандидата на вступ до Євросоюзу».
Також зазначається, що Угода «підтверджує співпрацю з Україною в сфері безпеки,... але не дає гарантії колективної безпеки або іншу військову допомогу».
Третій пункт – угода не дає українцям додаткове право на працевлаштування, залишаючи це право за країнами-членами ЄС.
У останніх пунктах підтверджується прихильність Союзу до підтримки процесу реформ в Україні, підкреслюється важливість боротьби з корупцією та реформи системи правосуддя.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди вимагають обмежень для України в Євросоюзі.
В принципі все гаразд, знайомтесь з "Висновками" (я їх переклав, для тих хто не знає англійської):
Висновки Ради ЄС щодо України (15 грудня 2015року)
1.
Європейська Рада ще раз підтверджує свою прихильність до принципів міжнародного права та територіальної цілісності України, а також до укладення угоди між Україною та ЄС про асоціацію, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Метою Угоди про асоціацію є надання підтримки країнам-партнерам на їх шляху до створення стабільних і процвітаючих демократій. Вона також відображає стратегічну і геополітичну важливість регіонального контексту для ЄС.
Тому завершення ратифікації угоди з Україною залишається найважливішою метою ЄС.
2.
Ретельно вивчивши підсумки голландського референдуму 6 квітня 2016 року щодо законопроекту зі схвалення Угоди про асоціацію, а також з урахуванням занепокоєнь, які звучали перед референдумом, які були повідомлені прем'єр-міністром Нідерландів, Європейська Рада бере до уваги рішення Глав держав та урядів Європейського Союзу, яке має на меті зняти ці занепокоєння, у повній відповідності до Угоди про асоціацію та договорів ЄС. (Текст згаданого рішення викладений нижче. - ЄП)
3.
Європейська Рада наголошує, що дане рішення має обов'язкову юридичну силу для 28 держав-членів ЄС і може бути змінене або скасоване тільки за спільною згодою глав держав і урядів.
Воно набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів остаточно ратифікує Угоду про асоціацію, а Євросоюз укладе її (процедура укладення угоди означає, що ЄС завершив усі ратифікаційні процедури. - ЄП).
Якщо цього не відбудеться, дане рішення анулюється.
4.
Європейська Рада вітає результати Саміту Україна-ЄС 24 листопада 2016 року і підкреслює рішучість Союзу поглиблювати і зміцнювати свої стосунки з Україною у світлі нинішніх проблем.
Вона визнає досягнення України у здійсненні реформ відповідно до європейських стандартів і той факт, що вона виконала умови для безвізового режиму з Європейським Союзом.
З урахуванням того, що вже схваленний повноцінний механізм призупинення безвізового режиму, законодавчим органам ЄС (Європарламенту та Раді ЄС) запропоновано завершити процедуру, наслідком якої буде скасування візових вимог для України і Грузії.
Рішення глав держав і урядів 28 держав-членів ЄС
на зустрічі в рамках Європейської Ради
щодо Угоди про асоціацію
– Глави держав і урядів 28 держав-членів Європейського Союзу, уряди яких є учасниками Угоди про асоціацію,
– Беручи до уваги підсумки голландського референдуму 6 квітня 2016 року та заклопотаності, висловлені перед референдумом,
– Маючи бажання вирішити ці проблеми в повній відповідності до Угоди про асоціацію Україна-ЄС і Договорів ЄС, а також у відповідності до мети ЄС поглиблювати відносини з Україною,
Вирішили ухвалити наступне спільне бачення, яке набуде чинності після того, як Королівство Нідерландів ратифікує, а Європейський Союз укладе Угоду про асоціацію:
А
– Угода про асоціацію має на меті встановити тісні та тривалі відносини між Партнерами (Україною та ЄС) на основі спільних цінностей, однак не надає статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, а також не створює зобов'язання про присвоєння такого статусу Україні в майбутньому.
В
– Угода підтверджує співпрацю з Україною в сфері безпеки, зокрема в галузі запобігання конфліктам, регулювання криз та запобігання поширенню зброї масового знищення. Вона не містить зобов'язання щодо того, що Євросоюз або держави-члени забезпечують гарантії колективної безпеки або іншу військову допомогу чи підтримку Україні.
C
– Угода ставить за мету підвищення мобільності громадян. Водночас Угода не надає українським громадянам або громадянам Євросоюзу відповідно права проживати і вільно працювати на території відповідно держав-членів ЄС або України.
Угода не зменшує право держав-членів визначати обсяги допуску громадян України на свою територію з метою чи то працевлаштування, чи то самозайнятості.
D
– Угода підтверджує прихильність Союзу до підтримки процесу реформ в Україні. Угода не вимагає додаткової фінансової підтримки з боку держав-членів для України і водночас не змінює суверенне право кожної держави-члена визначати характер і обсяг двосторонньої фінансової підтримки України.
Е
– Боротьба з корупцією займає центральне місце в зміцненні відносин між сторонами Угоди. У відповідності до Угоди, сторони співпрацюватимуть у сфері запобігання корупції та боротьби з корупцією як у приватному, так і в державному секторі. Співпраця між сторонами з питань верховенства права спрямована, зокрема, на зміцнення судової системи, підвищення її ефективності, збереження її незалежності та неупередженості, а також боротьби з корупцією.
F
– Повага до демократичних принципів, прав людини та основних свобод, а також дотримання принципу верховенства закону (в тому числі, як зазначено у пункті Е), є найважливішими елементами угоди.
Сторони зобов'язані виконувати свої зобов'язання відповідно до Угоди, їх дотримання буде контролюватися.
Відповідно до ст. 478 Угоди про асоціацію, кожна Сторона має право вжити відповідних заходів у разі невиконання зобов'язань. При виборі відповідних заходів пріоритет буде віддаватися тим, які якомога менше зашкодять Угоді. Ці заходи можуть, в крайньому випадку, включати призупинення будь-яких прав або зобов'язань, передбачених Угодою.

Будь-ласка, Увійти або Відкрити рахунок, щоб приєднатись до розмови.

 • Вічеслав
 • Вічеслав аватар Автор теми
 • Оффлайн
 • Адміністратор
 • Адміністратор
 • Україна - понад усе!
Більше
15 груд. 2016 23:57 #2221 від Вічеслав
Опубликован полный текст правок Нидерландов к соглашению об ассоциации Украина-ЕС
15.12.2016

Главы стран-членов ЕС на саммите 15 декабря приняли соглашение, в котором учтены требования Нидерландов, чтобы они ратифицировали Соглашение об ассоциации. "Европейская правда" опубликовала полный текст принятого документа.

Выводы Европейского Совета

1.

Европейский Совет еще раз подтверждает свою приверженность принципам международному права, территориальной целостности Украины, а также заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Целью Соглашения об ассоциации является оказание поддержки странам-партнерам на их пути к созданию стабильных и процветающих демократий. Оно также отражает стратегическую и геополитическую важность регионального контекста для ЕС.

Поэтому завершение ратификации соглашения с Украиной остается важнейшей целью ЕС.
2.

Тщательно изучив итоги голландского референдума 6 апреля 2016 года относительно законопроекта по одобрению Соглашения об ассоциации, а также с учетом обеспокоенностей, которые звучали перед референдумом и о которых сообщил премьер-министр Нидерландов, Европейский Совет принимает во внимание решение Глав государств и правительств Европейского Союза, цель которого – снять эти опасения, в полном соответствии с Соглашением об ассоциации и договорами ЕС. (Текст упомянутого решения изложен ниже. - ЕП)

3.

Европейский Совет подчеркивает, что данное решение имеет обязательную юридическую силу для 28 государств-членов ЕС и может быть изменено или отменено только по обоюдному согласию глав государств и правительств.

Оно вступит в силу после того, как Королевство Нидерландов окончательно ратифицирует Соглашение об ассоциации, а Евросоюз заключит его (процедура заключения соглашения означает, что ЕС завершил все ратификационные процедуры, - "Европейская правда").

Если этого не произойдет, данное решение аннулируется.
4.

Европейский Совет приветствует результаты Саммита Украина-ЕС 24 ноября 2016 года и подчеркивает решимость Союза углублять и укреплять свои отношения с Украиной в свете нынешних проблем.

Он признает достижения Украины в осуществлении реформ в соответствии с европейскими стандартами и тот факт, что она выполнила условия для безвизового режима с Европейским Союзом.

С учетом того, что уже утвежден полноценный механизм приостановки безвизового режима, законодательным органам ЕС (Европарламенту и Совету ЕС) предложено завершить процедуру, результатом которой будет отмена визовых требований для Украины и Грузии.Решение глав государств и правительств 28 государств-членов ЕС
на встрече в рамках Европейского Совета
по вопросу Соглашения об ассоциации

– Главы государств и правительств 28 государств-членов Европейского Союза, правительства которых являются участниками Соглашения об ассоциации,

– Принимая во внимание итоги голландского референдума 6 апреля 2016 года и озабоченности, выраженные перед референдумом,

– Имея желание решить эти проблемы в полном соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС и Договорами ЕС, а также в соответствии с целью ЕС углублять отношения с Украиной,

Решили принять следующее общее видение, которое вступит в силу после того, как Королевство Нидерландов ратифицирует, а Европейский Союз заключит Соглашение об ассоциации:

А

– Соглашение об ассоциации имеет целью установить тесные и длительные отношения между Партнерами (Украиной и ЕС) на основе общих ценностей, однако не предоставляет статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а также не создает обязательств присвоения такого статуса Украине в будущем.

В

– Соглашение подтверждает сотрудничество с Украиной в сфере безопасности, в частности в области предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и предотвращения распространения оружия массового уничтожения. Оно не содержит обязательств относительно того, что Евросоюз или государства-члены обеспечивают гарантии коллективной безопасности или другую военную помощь или поддержку Украине.

C

– Соглашение ставит целью повышение мобильности граждан. В то же время Соглашение не предоставляет украинским гражданам или гражданам Евросоюза соответственно права проживать и работать на территории соответственно государств-членов ЕС или Украины.

Соглашение не ограничивает право государств-членов определять объемы допуска граждан Украины на свою территорию с целью трудоустройства либо самозанятости.

D

– Соглашение подтверждает приверженность Союза поддержке процесса реформ в Украине. Соглашение не требует дополнительной финансовой поддержки со стороны государств-членов для Украины и в то же время не меняет суверенное право каждого государства-члена определять характер и объем двусторонней финансовой поддержки Украины.

Е

– Борьба с коррупцией занимает центральное место в укреплении отношений между сторонами Соглашения. В соответствии с Соглашением, стороны будут сотрудничать в сфере предупреждения коррупции и борьбы с коррупцией как в частном, так и в государственном секторе. Сотрудничество между сторонами по вопросам верховенства права направлено, в частности, на укрепление судебной системы, повышение ее эффективности, сохранение ее независимости и беспристрастности, а также борьбу с коррупцией.

F

– Уважение демократических принципов, прав человека и основных свобод, а также соблюдение принципа верховенства закона (в том числе, как указано в пункте Е), являются важнейшими элементами Соглашения.

Стороны обязаны выполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением, их соблюдение будет контролироваться.

В соответствии со ст. 478 Соглашения об ассоциации, каждая Сторона вправе принять соответствующие меры в случае невыполнения обязательств. При выборе соответствующих мер приоритет будет отдаваться тем, которые как можно меньше вредят Соглашению. Эти меры могут, в крайнем случае, могут включать приостановку любых прав или обязательств, предусмотренных Соглашением.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страны ЕС пришли к соглашению о "юридически обязывающем решении", которого хотели добиться Нидерланды для завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщала "Страна", лидеры стран ЕС приняли голландские правки к Соглашению об ассоциации с Украиной. Речь идет об отсутствии перспективы членства Украины в ЕС, об отсутствии гарантий военной и финансовой помощи, а также об отсутствии права украинцев на трудоустройство в Евросоюзе.

Будь-ласка, Увійти або Відкрити рахунок, щоб приєднатись до розмови.

 • Вічеслав
 • Вічеслав аватар Автор теми
 • Оффлайн
 • Адміністратор
 • Адміністратор
 • Україна - понад усе!
Більше
24 лист. 2016 23:04 - 24 лист. 2016 23:05 #2156 від Вічеслав
Украина и Голландия согласовали пять условий ратификации Соглашения об ассоциации
Документ, содержащий пять компромиссных условий, позволит закончить процесс ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
Власти Голландии и Украины разрабатывают компромиссный документ (дополнение-разъяснение к Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом), который позволит завершить процесс ратификации Ассоциации. Он будет состоять из пяти ключевых пунктов. Об этом "Сегодня.ua" рассказал источник в Администрации президента Украины.
"В конце октября была критическая ситуация с ратификацией Соглашения об ассоциации. Премьер Голландии Марк Рютте позвонил Петру Порошенко и сказал, что послезавтра отзывает подпись Голландии под Соглашением об ассоциации. Украина задействовала все международные каналы, в том числе и вице-президента США Джо Байдена (чтобы переубедить Голландию – Авт.), провели более 20 телефонных переговоров с нашими западными партнерами", – рассказал источник в АП.
Позже, по словам источника, были попытки поставить на голосование в Сенате Голландии вопрос об отзыве подписи под Соглашением и вопрос о недоверии правительству (инициировала оппозиция – Авт.), но голосов не хватило.
"Сейчас мы ведем спокойный трехсторонний диалог о разработке компромиссного документа – я его называю решением. Он предусматривает пять ключевых вещей: 1. Соглашение не предусматривает членства Украины в ЕС; 2. Соглашение не дает Украине доступ к структурным фондам ЕС; 3. Соглашение не дает Украине гарантий безопасности; 4. Соглашение не дает Украине право на участие в оборонных союзах; 5. Соглашение не дает украинцам право на трудоустройство в ЕС. На самом деле Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС всего этого и не предусматривает. К примеру, когда Дания ратифицировала Лиссабонский договор, у них был похожий документ с предостережениями", – рассказал источник в АП.
По его словам, документ-разъяснение должны представить на саммите ЕС в Брюсселе 15-16 декабря и принять на Совете ЕС. В то же время юридических последствий для Украины этот документ иметь не будет, поскольку, в отличие от самого Соглашения об ассоциации, он не будет ратифицирован всеми 28 странами-членами ЕС.
Ранее "Сегодня.ua" уже сообщал, что на саммите Украина-ЕС в Брюсселе обсудят проблему ратификации Соглашения об ассоциации Голландией.
На консультативном референдуме 6 апреля 2016 года в Нидерландах против Ассоциации с Украиной проголосовал 61% участников референдума, за – более 38% (явка составила 32,28%).
Сейчас между парламентами и правительствами Украины и Голландии продолжаются консультации о разработке дополнения-разъяснения к Соглашению, рассказывала "Сегодня.ua" глава комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко .
На принятии такого документа настаивает голландский премьер Марк Рютте, чтобы заручиться поддержкой оппозиционного электората накануне парламентских выборов в Голландии (пройдут в марте 2017 года).
Last edit: 24 лист. 2016 23:05 by Вічеслав.

Будь-ласка, Увійти або Відкрити рахунок, щоб приєднатись до розмови.